(ภาษาไทย) เจดีย์ร้างทรง 8 เหลี่ยมหลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

SKU: 02_29_20150817_PH02_05 分类:

描述

[TABS_R id=2566]