(ภาษาไทย) บุญเสริม สาตราภัย ที่น้ำพุร้อนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย พ.ศ.2530

SKU: 02_29_20150817_PH04_09 分类:

描述

[TABS_R id=2659]