(ภาษาไทย) คุณบุญเสริมสาตราภัย ในวันเปิดพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศ

描述

[TABS_R id=2706]