วัดกองแขก (ทิศใต้) 4.2

You can make a request from

SKU: 02_26_20150218_MR04_02 分类:

描述

Digital Data

TITLE: เชียงใหม่
AUTHOR: หอภาพถ่ายล้านนา,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS: เชียงใหม่ , จิตรกรรมฝาผนังล้านนา , วัดกองแขก ,อำเภอแม่แจ่ม
DESCRIPTION: ภาพเทวดาถือดาบ และธนู หันหน้าไปทางพระประธานเพื่อเป็นสัญลักษณ์ปกป้ององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และภาพเทวดาพนมดอกไม้
PUBLISHER: หอภาพถ่ายล้านนา,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS: สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE: 18/02/2558
 RESOURCE TYPE: จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT: Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER: คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE: จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE: ไทย/อังกฤษ 
RELATION:
COVERAGE: วัดกองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT: หอภาพถ่ายล้านนา,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

TITLE: เชียงใหม่
COLLECTION NAME: วัดกองแขก(ทิศใต้)
IMAGE CODE: 02_26_20150218_MR04_02
SUBJECT AGE: ประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 25
CATEGORY: จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE: ดร.สราวุฒิ รูปิน
COVERAGE: วัดกองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ ประเทศไทย

ORIGINAL SIZE: 180 x 50 cm
DIGITAL SIZE: 11986 x 4075 pixel